Error to show News

Name:Abhijeet K

मिशन ५१+ काय झालं नांदेडच्या जनतेने ५+१=६ दिले निवडून संपादक साहेब


Name:Shaikh afzal magdoom

Ye hindu muslim shikh isai kay ikta ke jeet hai aur hamare neta ashok chvan sir ke jeet jai thankes nanded kar


Name:Ghule sunil

आमच मत हेच आहे की,निवडणूक असताना तुम्ही पेपर वाले बीजेपी च्या जास्त थापा पेपर मध्ये टाकत जाऊ नका


Comment /
बातमी वर प्रतिक्रिया द्या