Error to show News

Name:अभिषेक

पंकजा ताई विकास तर बराच व्हायचा आहे अजून प्रथम वनक्षेत्र वाढवा दुसरे एम आय डी सी हवी तिसरे महत्त्वाकांक्षी सीजीडी (City gas distribution CNG/PNG ) मध्ये बीडचे नाव नाही ( सदर योजनेत लातूर उस्मानाबाद चा समावेश आहे ) तसेच वनक्षेत्र नसल्याने गंभीर पाणी प्रश्न आहे


Comment /
बातमी वर प्रतिक्रिया द्या